“Verkeerde boom!” Ik kan me voorstellen dat dit eerste reactie is bij het zien van deze koolmees in een vogelhuis op een esdoorn. Het was natuurlijk beter geweest als hij een nest had gevonden in een eik waar eiken processie rups inzit. Daar had de koolmees misschien meer nut gehad, maar dat was niet de achterliggende gedachte toe we met Het Appelland begonnen met “Boompje, Huisje, Beestje”

Nee, het idee kwam voort uit dat we rondom onze boomgaard eigenlijk geen enkele staande dode boom konden vinden. Terwijl dode bomen enorm veel waarde hebben en veel leven herbergen.

Gebroeders van Vliet nemen het ervan

Veel dieren in het landschap hebben geen huisje meer. Waar je vroeger in houtwallen, geriefhout bosjes en singels nog dood hout vond, worden die nu vaak weggehaald voordat ze “gevaarlijk” worden voor de mens. Zelfs in bossen is een erg klein percentage dood staand hout. Kortom, we missen holtes en hoogte in het landschap.

We hebben deze dus willen creëren! Het principe komt op hetzelfde neer als Huisje, Boompje, Beestje. We hebben een huis nodig om in te schuilen, struiken en bomen om ons te voorzien van fruit en noten en zonder bestuiving door bijen geen oogst.

Een van de belangrijkste bomen in het Nederlandsche landschap is de eik. Niet alleen levend maar ook dood. En daar zit nu de uitdaging want waar zijn nog dode eiken waarin broedvogels kunnen broeden, waarop schimmels kunnen sporen, waar rupsen in komen die weer voedsel zijn voor broedvogels?

We willen laten zien dat dood hout niet gevaarlijk is, aantrekkelijk is om te zien en bovendien aantrekkelijk is voor insecten, vogels, zoogdieren om in te leven.

Met Boompje, huisje, beestje willen we bijdragen aan een grotere biodiversiteit door meer dode bomen in het landschap te zetten. We maken prefab huizen voor beestjes. Het idee is even eenvoudig als krachtig: zet een dode eik op een beeldbepalende plek zodat mensen kunnen zien hoe boordevol leven hier in zit.

Van paddestoelen tot nestgelegendheid voor marterachtigen, vleermuizen, broedvogels en insecten.

Voor elke diersoort is een speciale plek nodig en daardoor is dus elke boom anders. Staat hij midden in een grasland? Of juist tussen de bomen? Het zijn speciaal op de omgeving gemaakte bomen om zo veel mogelijk dierenrendement te krijgen. Het stopt natuurlijk niet bij de boom; ook de omgeving richten we zo in dat het een zeer nuttige boom voor de biodiversiteit wordt.Hoe eenvoudig het idee ook is, bij de uitvoering komt heel wat kijken. We maken nestholtes in de boom, gebruiken een speciale manier van verduurzamen en het transport van deze grote bomen is natuurlijk ook een uitdaging.

Op vier plekken in het Rivierengebied hebben  we een biodiversiteitsboom neergezet. Op twee plekken een grote van ongeveer 6 meter: op Het Appelland in Park Lingezegen in Elst en op Nationaal Fruitpark Ochten.

Op de Warmoes historische tuin in Lent en bij Mobipers in Zoelen staat een kleine boom van ongeveer 3 meter zodat hij ook nog dienst kan doen als nestgelegendheid voor broedvogels.

De boom kan veilig zeker meer dan 15 jaar blijven staan, daarna verwachten we dat er bij de initiatiefnemers al dode bomen staan die dan kunnen fungeren als biodiversiteitsboom.